APPLY FOR LEANERSHIP

Learnership Progamme / Leerder Program

Location
South Africa
Provinsie : Vrystaat
Stad/Dorp :
Kontrak : Kontrak
Sektor : Graan
Sluitingsdatum : Dinsdag, 06 Februarie 2024

Kerndoel van die pos:

Ons is op soek na energieke en dinamiese matrikulante wat gretig is om ‘n loopbaan in die landbou te volg. Kandidate sal indiens opleiding in ‘n spesifieke veld ontvang en ook die geleentheid gebied word om nuwe vaardighede aan te leer. Na suksesvolle voltooing van die program sal kandidate ‘n sertifikaat ontvang wat hulle vlak van prestasie sal aandui en sal op die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk geregistreer word. Die NQF kwalifikasie word nasionaal erken en sal kandidate in staat stel om aansoek te doen vir permanente indiensneming of om verder in ‘n spesifieke rigting te studeer.

Minimum Vereistes:

Graad 12 met Afrikaans, Engels en Wiskunde en/of Rekeningkunde;
Geldige rybewys.
Vaardighede:

Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
Rekenaarvaardig (MS Office);
Syfervaardig;
Goeie organisasie vermoë;
Moet onder druk kan funksioneer;
Goeie interpersoonlike vaardighede.

Main purpose of the position:

We are looking for energetic and dynamic matriculants who are keen in pursuing a career in agriculture. Candidates will get on the job training to help them excel in a specific field as well as gain new skills. On completion of the programme candidates will receive a certificate indicating their level of achievement and will be registered on the National Qualification Framework (NQF). The NQF qualification is nationally recognised and will enable candidates to find permanent employment or further their education in that specific field.

Minimum Requirements:

Grade 12 with Afrikaans, English and Maths and/or Accounting;
Valid drivers license.
Skills:

Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
Computer literate (MS Office);
Good numerical skills;
Strong organisational skills;
Must be able to thrive under pressure;
Good interpersonal skills

Link to apply
APPLY HERE